Samenwerkende Installateurs Leiden En Omgeving
PVT

PVT

Wat is een PVT Systeem?


Een PVT-warmtepomp staat voor "Photovoltaic-Thermal Heat Pump" en is een geavanceerd systeem dat de voordelen van zowel fotovoltaïsche zonne-energie (PV) als thermische zonne-energie (T) combineert met een warmtepomp (W). Dit systeem wordt vaak gebruikt voor duurzame energieopwekking en verwarming in gebouwen. Hier is een uitleg van de componenten en werking van een PVT-warmtepomp:


  1. Fotovoltaïsche zonne-energie (PV): PVT-systemen bevatten zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Deze elektriciteit kan worden gebruikt om het gebouw van stroom te voorzien of terug te voeren naar het elektriciteitsnet voor een mogelijke vergoeding, afhankelijk van de netvoorschriften in uw regio

  2. Thermische zonne-energie (T): In aanvulling op de elektriciteit die wordt opgewekt, bevatten PVT-systemen thermische zonnecollectoren. Deze collectoren absorberen de warmte van de zon en gebruiken deze warmte om water of een andere warmtedragende vloeistof te verwarmen.

  3. Warmtepomp (W): De warmtepomp in een PVT-systeem is verantwoordelijk voor het opwekken van warmte voor ruimteverwarming of warm water. Het haalt de warmte uit het verwarmde water of de warmtedragende vloeistof die wordt geproduceerd door de thermische zonnecollectoren.

Werking PVT ysteem :


  • De fotovoltaïsche zonnepanelen wekken elektriciteit op en voorzien het gebouw van stroom. Het overtollige elektriciteit kan worden teruggevoerd naar het elektriciteitsnet.

  • Tegelijkertijd absorberen de thermische zonnecollectoren zonnewarmte en verwarmen ze water of een andere vloeistof.

  • De warmtepomp gebruikt de verwarmde vloeistof om nog meer warmte op te wekken, die vervolgens kan worden gebruikt voor ruimteverwarming of om warm water te produceren.


Voordelen PVT ysteem :


  • Efficiënt gebruik van zonne-energie: Ze combineren elektriciteitsproductie en warmteopwekking, waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van de beschikbare zonne-energie.

  • Duurzaamheid: Ze verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor verwarming en verlagen de CO2-uitstoot.

  • Energiebesparing: Ze kunnen de energiekosten aanzienlijk verlagen door gebruik te maken van zonne-energie voor zowel elektriciteit als warmte.