Samenwerkende Installateurs Leiden En Omgeving
Belang van goed onderhoud

Het belang van preventief onderhoud aan CV installaties

Het is van cruciaal belang om regelmatig preventief onderhoud uit te voeren aan CV installaties. Niet
alleen zorgt dit voor een optimale werking van de installatie, maar het draagt ook bij aan de
veiligheid van de bewoners. Daarom is het van groot belang dat alleen gecertificeerde bedrijven zich
bezighouden met het onderhoud en reparaties aan CV installaties.Het belang van preventief onderhoud aan CV installaties
Het is van cruciaal belang om regelmatig preventief onderhoud uit te voeren aan CV installaties. Niet
alleen zorgt dit voor een optimale werking van de installatie, maar het draagt ook bij aan de
veiligheid van de bewoners. Daarom is het van groot belang dat alleen gecertificeerde bedrijven zich
bezighouden met het onderhoud en reparaties aan CV installaties.


Per 1 april 2023 is de gasketelwet van kracht gegaan, met als doel het verminderen van ongevallen
door koolmonoxidevergiftiging. Deze wet verplicht installatiebedrijven om gecertificeerd te zijn
voordat zij aan CV installaties mogen werken. Dit is een belangrijke stap in het waarborgen van de
veiligheid van huishoudens en het voorkomen van ongelukken.


Koolmonoxide (CO) is een kleurloos en reukloos gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van
fossiele brandstoffen, zoals gas, olie, hout en kolen. Het is een zeer giftig gas dat levensbedreigend
kan zijn. Jaarlijks worden er nog steeds mensen slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging, met soms
fatale afloop. Door regelmatig preventief onderhoud uit te voeren aan CV installaties, kunnen
potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen, waardoor het risico op
koolmonoxidevergiftiging aanzienlijk wordt verminderd.


Een volledig gecertificeerd installatiebedrijf zoals de bedrijven van Sileo zijn, die voldoen aan alle
eisen en normen die gesteld worden aan het onderhoud en reparatie van CV installaties. Deze
certificering houdt in dat het bedrijf beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en ervaring om op
een veilige en professionele manier met CV installaties te werken. Door te kiezen voor een
gecertificeerd bedrijf zoals 1 van de bedrijven van Sileo, kunnen huiseigenaren erop vertrouwen dat
het onderhoud op een hoog niveau wordt uitgevoerd.


Preventief onderhoud aan CV installaties omvat verschillende aspecten. Zo wordt bijvoorbeeld de
conditie van de ketel gecontroleerd, worden de gasleidingen geïnspecteerd en gereinigd, en worden
de rookgasafvoer en ventilatie gecontroleerd op goede werking. Daarnaast worden de instellingen
van de ketel geoptimaliseerd, zodat deze efficiënt en veilig werkt. Door regelmatig onderhoud uit te
laten voeren, kan de levensduur van de installatie worden verlengd en worden storingen voorkomen.


Door deze nieuwe eisen aan het rookgaskanaal mag vaak de rookgasafvoer van de bestaande CV
ketel niet meer goed gekeurd worden. Hier moeten dan aanpassingen aan gedaan worden.


Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het niet alleen bij preventief onderhoud moet blijven.
Het is essentieel dat huiseigenaren zelf ook alert zijn op mogelijke tekenen van problemen met de CV
installatie, zoals een vreemde geur, geluiden of een verminderde werking. In dergelijke gevallen is
het raadzaam om direct een gecertificeerd installatiebedrijf in te schakelen om het probleem te
verhelpen.


Kortom, het belang van preventief onderhoud aan CV installaties kan niet genoeg benadrukt worden.
Door regelmatig onderhoud uit te laten voeren, kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden
opgespoord en verholpen, waardoor het risico op koolmonoxidevergiftiging en andere gevaarlijke
situaties wordt verminderd. De gasketelwet die per 1 april 2023 is ingegaan, draagt bij aan het
waarborgen van de veiligheid van huishoudens. De bedrijven van Sileo zijn een voorbeeld van een
volledig gecertificeerd bedrijf die voldoet aan alle eisen en normen. Door te kiezen voor preventief
onderhoud aan CV installaties en te vertrouwen op gecertificeerde bedrijven, kunnen we de
veiligheid van onze huishoudens waarborgen en ongelukken voorkomen.